روی پـــــرده کعــبه

این آیه حک شده اســت :

 

------------------------------------------ نَبِّئْ عِبَادِی أَنِّی أَنَا الْغَفُــورُ الرَّحِـــیمُ

 

و مـــن . . .
هنــــوز و تا همیشــه

به همین یک آیــه دلخــوشــــم

 

------------------------------------------  " بندگانم را آگاه کن که من بخشنده‌ ی مهــــربانم ! "


 

 

 

..........................................................................................................................................

آیت الله حق شناس رحمه الله علیه: «از ریزه‌کـاری‌هاى تهذیب اخلاق، مراقبت رفتارتان در منزل است. شیطان و نفس اَمّـاره همت‌شان بر این است که عمل صالح شما را از بین ببرند، پس مراقب باشید.».