کریم اهل بیت؛ حضرت امام حسن علیه السلام

 

وقتی نداشت  مـــــادر تو سنگ قبر هم

دیگر تو را به صحن و سرا احتیاج نیست

 

 

 

..........................................................................................................................................
امام خامنه ای حفظه الله: «ماه رمضان در هرسال ، قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما آنرا وارد می کندوبه ما فرصت می دهد که خودمان را برسراین سفره الهی در این ماه ، وارد بهشت کنیم . بعضی همان سی روز را وارد بهشت میشـوند و بعضی همه عمر را! بعضی هم از کنار آن، غافـــــل عبور می کنند که مایه تاسف و خسران است»