پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود:

«علی ، خودش زینت اهل دنیاست، اما این دختر به جایی می رسد که زینت پدر می شود.»

حضرت زهرا سلام اللّه علیها سپس می پرسند:

«بابا جان، اگر این است، برای چه گریه می کنی؟»

حضرت فرمودند:

«از خدا اجازه گرفتم که به او کنیه بدهم.»

فاطمه سلام اللّه علیها پرسید:

«کنیه دخترمان چیست؟»

پیغمبر در حالی که گریه می کرد، فرمود:

«ام المصائب»

 

------------------------------------------------

 

زمزمه این بیت در این روزهای سخت چقدر جگرسوز است:

 

زینب همان کسی است که در راه عفتش

عبـــاس می دهد، نـــخ معجـــــــر نمی دهد
 

 

------------------------------------------------

 

 

 

خمپاره پاره‌های دلم را نشان گرفت

آتش به خانه دل پیر و جوان گرفت

 

خمپاره سمت صحن حرم رفت و ناگهان

خورشید شعله ور شد و در آسمان گرفت

 

زینب چه قدر کرب و بلا پیش چشم داشت

تا در دمشق قافیه عشق جان گرفت

 

باید زبان گشود، بخوان خطبه‌ای شگرف

روشنگر آن چنان که تمام جهان گرفت

 

آن خطبه‌ای که شام سرافکنده می‌شنید

آن خطبه‌ای که رونق گردن‌کشان گرفت

 

خمپاره را کدام یزیدی به عشق زد؟

این فتنه از کدام ابوسوفیان گرفت؟

 

ای آبروی هرچه کلام و زن و ادب

پیشت قلم خجل شد و لکنت - زبان گرفت

 

قلبم فشرده‌تر شد و روحم شکسته‌تر

شاید خدا نخواست بمیرم، اذان گرفت

 

باران غم، دعای سحر، تا نماز صبح

تنها برای از تو سرودن زمان گرفت

 

عباس‌ها حریم تو را حفظ می‌کنند

خمپاره گرچه صحن حرم را نشان گرفت

 

 

مدافعان حرم

 

 

 

 

بنا به درخواست مکرر دوستان فایل لایه باز قرار داده شد.
هزینش سه مرتبه ذکر یازهراست.
 

.............................................................................................................................

امام سجاد علیه السلام: «عمه ام زینب با تمام مصیبت هایی که بر او وارد شده بود در مسیر شام نماز شبش را ترک نگفت»