امام خامنه ای:

 

اگر ما امام را دوست داریم باید راه و درسِ او را زنده نگه داریم و هدف هایش را، هدف هاى حقیقى و اصلىِ انقلاب به حساب آوریم و به سمت آن ها حرکت کنیم و هدف دیگرى از خودمان درست نکنیم. هدف هاى امام(ره) مشخص و روشن است و احتیاج به کارِ زیاد ندارد…

ما نخواهیم گذاشت این بار روى زمین بماند. باید همه آحاد ملت ومسئولان و هر کس که کارى در دستش است، این نکته را حدیث نفسِ خود کند و پیمان ببندد که راه امام را ادامه دهد و به سمت هدف هاى او حرکت کند.

در این صورت، عشق و محبت و ارادت و شاگردى ما نسبت به او صادق خواهد بود؛ والّا اگر در فراق او گریه کنیم و بر سر و سینه خود بزنیم، ولى راه او را از سمتِ دیگر ادامه دهیم، محبت و احترام و وفادارى ما صادقانه نخواهد بود.

وفادارى این است که عیناً در همان خط و هدفِ او حرکت کنیم و به بیراهه نرویم.

آرما­ن هاى بزرگى که امام(ره) بیان می‌کردند، عبارت بود از:

مبارزه با استکبار جهانى، حفظ اعتدال قاطع در خط اصرار فراوان بر استقلالِ حقیقى و همه‌ جانبه ملت خودکفایى به معناى کامل پافشارىِ فراوان و تمام نشدنى بر حفظ اصولِ دینى و شرع و فقه اسلامى، ایجاد وحدت و همبستگى، توجه به ملت هاى مسلمان و مظلومِ دنیا، عزت بخشیدن به اسلام و ملت هاى اسلامى و مرعوب نشدن در مقابل قدرت هاى جهانى، ایجاد قسط و عدل در جامعه اسلامى، حمایت بی‌دریغ و همیشگى از مستضعفان و محرومان و قشرهاى پایینِ جامعه و لزومِ پرداختن به آن ها.

بیانات در مراسم بیعت فرماندهان و اعضای کمیته‌های انقلاب اسلامی ۱۸/۰۳/۱۳۶۸

 

 

 

 

هنوز این کوچه ها این کوچه ها بوی پدر دارد

نگاه روشن ما ریشه در باغ سحر دارد

 

هنوز ای مهربان در ماتمت هر تار، جان من

نیستان در نیستان زخمه های شعله ور دارد

 

نمی گویم تو پایان بهاری بعد تو امّا

بهار عیش ما لبخند از خون جگر دارد

 

اگر خورشید رفت این آسمان خورشید می زاید

اگر خورشید رفت این آسمان قرص قمر دارد

 

در این بازار عاشق تر کسی کز خود نمی گوید

همیشه مرد کم گو دردهای بیشتر دارد

 

مخواه از نابرادرها که یار و مونست باشند

عزیز مصر بودن یوسف من! درد سر دارد

 

دو روزی مهربانا غربت ما را تحمّل کن

می آید آن که از درد تمام ما خبر دارد 

(شعر از علیرضا قزوه)

 

 

سید حسن نصرالله

 

 

 


 

..........................................................................................................................................................

امام خامنه ای ارواحنا فداه: «اگر امـام نیست ، خدای او ، راه او ، رهنمود های او و انگشت نورانی اشاره های او که ما را به راه راست هدایت می کرد ، هست و مهم این است که ما کار بزرگ امام را بشناسیم و قدر بدانبم.»