همچو خوبان . . .

مجموعه پوسترهایی از الگوهای زنان مسلمان جهان در بیانات امام خامنه ای ارواحنا فداه

 

 

پوستر شماره1----------------------  همچو زهرا . . . 
اسلام، فاطمه - آن عنصر برجسته و ممتاز ملکوتی - را به عنوان نمونه و اسوه ی زن معرفی می کند. آن، زندگی ظاهری و جهاد و مبارزه و دانش و سخنوری و فداکاری و شوهرداری و مادری و همسری و مهاجرت و حضور در همه ی میدان های سیاسی و نظامی و انقلابی و برجستگی همه جانبه ی او که مردهــی بزرگ را درمقابلش به خضـوع وامی دارد، این هــم مقـام معنــوی و رکـوع و سجــود و محــراب عبادت و دعـا و صحیفه و تضرّع و ذات ملکوتی و درخشندگی عنصر معنوی و همپایه وهم وزن و هم سنگ امیرالمؤمنین وپیامبر بودن اوست.زن،این است. الـگـــوی زنــی کــه اســـلام می خواهــد بســـازد، این اسـت.
امام خامنه ای ارواحنا فداه
 
 

 

پوستر شماره2----------------------  همچو زینب . . .
 
 

 

زینـب کبــری برای زنـان ما در طول تاریخ یک الگــوست. عقل و متانت، قدرت و شجاعت، شور و احساس عاطفی، صراحت زبان، متانت دل، استواری روح؛ در عین حال، مادرانه، خواهرانه، با همه ی انسان ها برخورد کردن، در محیط خانه شمع محبت را روشن نگه داشتن، همسر و فرزنـدان را بر سـر سفــره محبت و عاطفه ی خـود دور هم جمع کردن؛ این هـا خصوصـیـات زن مســلمان است.

امام خامنه ای ارواحنا فداه

 
 

 

پوستر شماره3----------------------  همچو مریم . . .
 
 

 

خــــدای متعال در قرآن کریم، دو زن را به عنــوان دو نمونه از انســـــــان های برجسته و مؤمن -نه از زنان برجسته- ذکر می کنـــد. یکی از آن دو زن، مریـــم مـادر عیسی و دختر عمران است. حضرت مریم،ناموس خود را حفظ کــرد، عفت خود را حفظ کرد. این نشان دهنده ی این است که در محیـــط زندگی حضرت مریــم (سـلام الله علیـها) عواملی وجود داشــته که می تـوانســـته است تهدیـد کننــده ی عفت و ناموس یک زن عفیـف باشـــد و او توانســـته مبــارزه کنـد.

امام خامنه ای ارواحنا فداه

 
 

 

پوستر شماره4----------------------  همچو سکینه . . .
 
 

 

همان «سکینه کبری» یی که که شما اسمش را در کربلا شنیده اید، و دختر امام و برادرزاده و شاگرد زینب است - کسانی که اهل تحقیق و کتاب اند، نگاه کنند - او یکی از مشعل های معرفت عربی در همه ی تاریخ اسلام تا به امروز است. کسانی که حقّ زینب و پدر زینب و پدر سکینه را قبول نداشتند و ندارند، اعتراف می کنند که سکیـــنه (علیهاالسلام) یک مشعـل معرفت و دانــش است.

امام خامنه ای ارواحنا فداه
 
 
 
 
 
پوستر شماره5---------------------- همچو آسیه . . .
 
 

 

در قرآن کریم زن فرعون، نمـونه ایمــان شناختــه شده است. برای مرد و زن در طول زمان تا آخر دنیا. ارزش و اهمیت او این است که یک پیغمبر اولوالعزم را، یک موسی کلیم الله را در آغوش خود پرورش می دهد و به او ایمان می آورد و به او کمک می کنــد؛ لـذا فرعــون از او انـتقــام می گیــرد. مسئله، مسئله درون خانواده است با این تأثیر و شعاع عظیم کاری که او کرده است، که یک موسایی را تربیت کرده.

امام خامنه ای ارواحنا فداه
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شهید محسن جعفرزاده: «خواهران ما در حالی که چادر خود را محکم برگرفته اند و خود را همچون فاطمـه و زینـب علیهماالسلام حفظ می کنند، هدف دار در جامعه حاضر شده اند.»