تایپوگرافی نام مقدس ارباب که به عنوان یه کار حجمی برای آماده سازی سن کار شده.

این کارو روی یونولیت درش آوردن.

اگه به استفاده شما هم میاد امر کنید اندازه بزرگتر رو تقدیم کنم.

 

 

 

..........................................................................................................................................
امام موسی صدر: «روزه به انسان روزه‌دار سه ویژگی می‌بخشد: فهم بیشتر، احســاس بیشتر و صبر بیشتر. این عناصـر سه‌گانه، در حقیقت وسایلی است تا آدمی برای آینــــــده‌ی خویش و تعییــن سرنوشت خود، تصمیـم بگیــــرد.»