........................................................................................................................

امام خامنــــه ای (حفظه الله): «جوانان انقلابى دانشگاه سعى کنند خوب درس بخوانند؛ خوب فکر و معرفت شان را بالا ببرند. سعى کنند در محیط خودشان اثر بگذارند؛ فعــال باشند، نه منفعل؛ روى محیط خودشان، اثر فکرى و روانى بگذارند. این شدنى است.»