امشب شب سالگرد شهید سید مجتبی علمدار بود.

 

این کار قدیمیه به همین مناسبت امشب گذاشتمش تو وبلاگم.

شاید که نظری کند . . . 

 

 

شهید سید مجتبی علمدار: «برای بهترین دوستان خود آرزوی شهادت کنید.»