مردم فقط تصاویر آقا را بر دست داشتند نه کس و کسک های دیگری
که تاریخ نشان داد که ارزش احترام ملت را نداشته و ندارند ،
مردم از احزاب ، گروه ها و شخصیت های سیاه و سفید عبور کردند تا بگویند فقط آقا ...حماسه 9 دی 90
به یاری خداوند متعال
اینبار پرشورتر ظاهر می شویم

آیت الله قاضی: «از آن چیزها که بسیار لازم و با اهمیت است دعا برای فرج حضرت
حجــــــــت -صلوات الله علیه- در قنوت نماز وتر است بلکه در هر روز و همه دعاها.»