امیـــدوارم مورد استفادتون قرار بگیــره
سایز بنرشو می خواین حتما بهم بگین 
بنا به درخواست مکرر دوستان فایل لایه باز قرار داده شد.
هزینش سه مرتبه ذکر یازهراست.
 

حضرت روح الله: «بی عیب ما نداریم در دنیا؛ انسان که بخواهد برای خدا کار بکند
و به مقام انسانیت برسد، باید همیشه دنبال این باشد که ببیند چه عیبی دارد.»