دیدم بعضی از مردم تو صحبتاشون دم از حضرت روح الله می زنن
اما حضرت آقا رو قبول ندارن یا بر ضد ایشون حرفــــایی می زنن.

حرفی که تو دلم مونده بود رو اینطوری گفتم

--------«خامنه ای خمینی دیگر است»----------آیت الله حق شناس: «در آخر الزمان شیطان می‎آید
و اول کاری که می‎کنــد عـقـیــــــــده‎ها را می‎برد.
»