یه عکس خوشگل از آقا سید مجتبی
که به خاطر سیاه و سفید بودن کمتر استفاده می شد

ما تو شهرمون ساری دو تا شهید داریم که جلودار دیگه شهدان
آقا سید مجتبی علمدار و آقا سید علی دوامی
اگه گذرتون به ساری خوردو خواستین به شهدام سری بزنین، زیارت این دو عزیز رو از دست ندید
آیت الله کمپانی: «به بنـــده فرمودند هروقت در مجامــع عمومی هستید،
مثل آنها باش و اگر به خلوت رفتی در توجه بکوش تا خرمنها گل برداری.»