گوش به فرمان رهبری و حرکت پشت سر امام خامنه ای حفظه الله                  

 

آیت الله بهاءالدینی: «تفکر است که بیداری صبحگاهی آدمی را

عظمت می‌بخشـــــد و به تهجد و عبادات او بها می‌دهـــــــد.»