وقتی خبر فوتشون رو شنیدم خیلی دلم گرفته بوده

طراحیش کردم یه خورده از فشار روحیم کم کنم

نتیجه این شد که بردمو چسبوندمش رو دیوار مسجد جامع شهرمون

 

امیدوارم خوشتون بیاد